אמיו ישראל: mu israel משחק muonline או בשמו בעברית אמיו

אמיו ישראל או mu israel או אמיו הוא משחק תפקידים רב משתתפים שנוצר בשנת 2000

אמיו ישראל קוסם לילית
אמיו ישראל עברית  |    :שפה
אמיו ישראל אפקט קוסם אמיו ישראל אפקט לילית אמיו ישראל אפקט אש אמיו ישראל אפקט אש שני הצטרפות אמיו ישראל

BATTLE PASS SEASON 14 IS OUT!

Every 4 month new season is coming,
Upgrade now for ELITE and get Ice Sets!

25/02/2024

GAME EVENTS

Weekly Events every Friday by our server staff- starting at 14:00 until 15:30!

26/08/2021

UNIQUE CASTLE SIEGE

Fight against all server guilds, every Thursday [20:00] at Loren Valley

26/08/2021

UNIQUE MU OFFICIAL DISCORD

Join our discord server to meet new players and get a chance of winning WEEKLY GIVEAWAYS!

26/08/2021
Enter Guild Name:
Go

Guild Name: Beasts
Guild Master: LSD
Guild Castle Siege Win: 0
Guild Number players: 23
Alliance Guilds:N/A


Name Job Level Class Strength Agility Energy Vitality
LSD דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Master מנהל גילדה אמיו ישראל 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Hooligan דגל ישראל קטן אמיו ישראל Assistant Master עוזר מנהל גילדה אמיו ישראל 400(35) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Vino דגל ישראל קטן אמיו ישראל Battle Master מנהל קרבות אמיו ישראל 400(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Avii דגל ישראל קטן אמיו ישראל Battle Master מנהל קרבות אמיו ישראל 400(47) BM 31980 32000 32000 31950 מנותק אמיו ישראל
Endeavor דגל ישראל קטן אמיו ישראל Battle Master מנהל קרבות אמיו ישראל 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Evee דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-98) DSM 32000 32000 32000 32000 מחובר אמיו ישראל
Hokage דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(105) LE 32000 32000 32000 32000 מחובר אמיו ישראל
ADDBK דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 214(-87) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
amenadiel דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Basil דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-97) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Cocaine דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 315(10) BM 14271 17612 7001 2025 מנותק אמיו ישראל
Creed דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Lumberjack דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 348(-98) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Mister דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Mr דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 369(7) BM 9321 19211 488 1283 מנותק אמיו ישראל
Naked דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(112) HE 32000 32000 32000 32000 מחובר אמיו ישראל
Nina דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 1(45) HE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
OffSet דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) GM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Peto דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Riff דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Ways דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(52) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
IceHold דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 393(91) BM 32000 32000 32000 32000 מחובר אמיו ישראל
Knack דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-98) GM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל