אמיו ישראל: mu israel משחק muonline או בשמו בעברית אמיו

אמיו ישראל או mu israel או אמיו הוא משחק תפקידים רב משתתפים שנוצר בשנת 2000

אמיו ישראל קוסם לילית
אמיו ישראל עברית  |    :שפה
אמיו ישראל אפקט קוסם אמיו ישראל אפקט לילית אמיו ישראל אפקט אש אמיו ישראל אפקט אש שני הצטרפות אמיו ישראל

BATTLE PASS SEASON 14 IS OUT!

Every 4 month new season is coming,
Upgrade now for ELITE and get Ice Sets!

25/02/2024

GAME EVENTS

Weekly Events every Friday by our server staff- starting at 14:00 until 15:30!

26/08/2021

UNIQUE CASTLE SIEGE

Fight against all server guilds, every Saturday [21:00] at Loren Valley

26/08/2021

UNIQUE MU OFFICIAL DISCORD

Join our discord server to meet new players and get a chance of winning WEEKLY GIVEAWAYS!

26/08/2021
Enter Guild Name:
Go

Guild Name: Demons
Guild Master: Pyro
Guild Castle Siege Win: 0
Guild Number players: 17
Alliance Guilds:Demons, Madness


Name Job Level Class Strength Agility Energy Vitality
Pyro דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Master מנהל גילדה אמיו ישראל 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Punk דגל ישראל קטן אמיו ישראל Assistant Master עוזר מנהל גילדה אמיו ישראל 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Reels דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Sipi דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) GM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
WarriorBoy דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 358(-100) BK 1412 4026 10 25 מנותק אמיו ישראל
AIIy דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
AIly דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) GM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
AlIy דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) HE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
AreYouMad דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) DM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
BIackGuy דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 321(-100) SM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
DaBaby דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) LE 10732 32000 32000 20 מנותק אמיו ישראל
GoldBlock דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 595 16567 מנותק אמיו ישראל
Good דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 9000 1000 מנותק אמיו ישראל
InvisibIe דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Mutation דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) DM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
NobIe דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Potara דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 11(-100) DK 46 20 10 25 מנותק אמיו ישראל