אמיו ישראל: mu israel משחק muonline או בשמו בעברית אמיו

אמיו ישראל או mu israel או אמיו הוא משחק תפקידים רב משתתפים שנוצר בשנת 2000

אמיו ישראל קוסם לילית
אמיו ישראל עברית  |    :שפה
אמיו ישראל אפקט קוסם אמיו ישראל אפקט לילית אמיו ישראל אפקט אש אמיו ישראל אפקט אש שני הצטרפות אמיו ישראל

BATTLE PASS SEASON 15 IS OUT!

Every 4 month new season is coming,
Upgrade now for ELITE and get Ninja Sets!

04/07/2024

GAME EVENTS

Weekly Events every Friday by our server staff- starting at 14:00 until 15:30!

26/08/2021

UNIQUE CASTLE SIEGE

Fight against all server guilds, every Saturday [21:00] at Loren Valley

26/08/2021

UNIQUE MU OFFICIAL DISCORD

Join our discord server to meet new players and get a chance of winning WEEKLY GIVEAWAYS!

26/08/2021
Enter Guild Name:
Go

Guild Name: Gods
Guild Master: Dolev
Guild Castle Siege Win: 31
Guild Number players: 39
Alliance Guilds:N/A


Name Job Level Class Strength Agility Energy Vitality
Dolev דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Master מנהל גילדה אמיו ישראל 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Rami דגל ישראל קטן אמיו ישראל Assistant Master עוזר מנהל גילדה אמיו ישראל 400(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Warrior דגל ישראל קטן אמיו ישראל Battle Master מנהל קרבות אמיו ישראל 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Fuck דגל ישראל קטן אמיו ישראל Battle Master מנהל קרבות אמיו ישראל 400(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Hokage דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 341(107) LE 32000 32000 32000 32000 מחובר אמיו ישראל
JobNick דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Killer1 דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) GM 32000 32000 32000 32000 מחובר אמיו ישראל
Lilith דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(57) DSM 32000 32000 32000 25 מנותק אמיו ישראל
Mercy דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) GM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Mind דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) HE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
MiZe דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Moshe דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
OffSet דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) GM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Only דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(13) GM 5000 15000 31000 150 מחובר אמיו ישראל
Pain דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-99) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Pro דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Agnis דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
BABUSHCKA דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) HE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
BARBUNIA דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 307(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
BAYERN דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) GM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Beard דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Beautiful דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) HE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Blonde דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) HE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Broy דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Clander דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) GM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Cybex דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) GM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Die דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Xoora דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Zyzz דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מחובר אמיו ישראל
Endeavor דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Rom דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מחובר אמיו ישראל
Slayer דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Stoick דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Stone דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) GM 32000 32000 32000 32000 מחובר אמיו ישראל
SuperDL דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(77) LE 31990 32000 32000 31960 מנותק אמיו ישראל
Tambash דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 386(-96) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
TikTak דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) GM 32000 32000 32000 32000 מחובר אמיו ישראל
UnicoRnSUM דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(31) DSM 16210 32000 32000 5961 מחובר אמיו ישראל
Vino דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל