אמיו ישראל: mu israel משחק muonline או בשמו בעברית אמיו

אמיו ישראל או mu israel או אמיו הוא משחק תפקידים רב משתתפים שנוצר בשנת 2000

אמיו ישראל קוסם לילית
אמיו ישראל עברית  |    :שפה
אמיו ישראל אפקט קוסם אמיו ישראל אפקט לילית אמיו ישראל אפקט אש אמיו ישראל אפקט אש שני הצטרפות אמיו ישראל

BATTLE PASS SEASON 15 IS OUT!

Every 4 month new season is coming,
Upgrade now for ELITE and get Ninja Sets!

04/07/2024

GAME EVENTS

Weekly Events every Friday by our server staff- starting at 14:00 until 15:30!

26/08/2021

UNIQUE CASTLE SIEGE

Fight against all server guilds, every Saturday [21:00] at Loren Valley

26/08/2021

UNIQUE MU OFFICIAL DISCORD

Join our discord server to meet new players and get a chance of winning WEEKLY GIVEAWAYS!

26/08/2021
Enter Guild Name:
Go

Guild Name: Infinity
Guild Master: Extasy
Guild Castle Siege Win: 1
Guild Number players: 10
Alliance Guilds:69813427, 72431896, Army, Infinity, Power


Name Job Level Class Strength Agility Energy Vitality
Extasy דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Master מנהל גילדה אמיו ישראל 362(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
DLord דגל ישראל קטן אמיו ישראל Battle Master מנהל קרבות אמיו ישראל 400(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Dybbuk דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) GM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
asfdasf דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 10(-100) DK 28 20 10 25 מנותק אמיו ישראל
Garlic דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 1(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Gloss דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) DSM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Gloves דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 251(-100) HE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
SHEIN דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) HE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
SilverHead דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 389(-100) LE 605 3021 19373 121 מנותק אמיו ישראל
Weed דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל