אמיו ישראל: mu israel משחק muonline או בשמו בעברית אמיו

אמיו ישראל או mu israel או אמיו הוא משחק תפקידים רב משתתפים שנוצר בשנת 2000

אמיו ישראל קוסם לילית
אמיו ישראל עברית  |    :שפה
אמיו ישראל אפקט קוסם אמיו ישראל אפקט לילית אמיו ישראל אפקט אש אמיו ישראל אפקט אש שני הצטרפות אמיו ישראל

BATTLE PASS SEASON 14 IS OUT!

Every 4 month new season is coming,
Upgrade now for ELITE and get Ice Sets!

25/02/2024

GAME EVENTS

Weekly Events every Friday by our server staff- starting at 14:00 until 15:30!

26/08/2021

UNIQUE CASTLE SIEGE

Fight against all server guilds, every Thursday [20:00] at Loren Valley

26/08/2021

UNIQUE MU OFFICIAL DISCORD

Join our discord server to meet new players and get a chance of winning WEEKLY GIVEAWAYS!

26/08/2021
Enter Guild Name:
Go

Guild Name: Infinity
Guild Master: Extasy
Guild Castle Siege Win: 1
Guild Number players: 16
Alliance Guilds:69813427, 72431896, Army, Infinity, Power


Name Job Level Class Strength Agility Energy Vitality
Extasy דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Master מנהל גילדה אמיו ישראל 362(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
DLord דגל ישראל קטן אמיו ישראל Battle Master מנהל קרבות אמיו ישראל 400(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Dybbuk דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) GM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
asfdasf דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 10(-100) DK 28 20 10 25 מנותק אמיו ישראל
Avii דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Garlic דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 1(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Gloss דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) DSM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Gloves דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 251(-100) HE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Legacy דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) LE 31990 32000 32000 31940 מנותק אמיו ישראל
NewHero דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
rrrrrrr דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 322(-100) DSM 25 525 25 525 מנותק אמיו ישראל
SHEIN דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) HE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
SilverHead דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(0) LE 25 125 1795 25 מחובר אמיו ישראל
TopG דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Weed דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Zyzz דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל