אמיו ישראל: mu israel משחק muonline או בשמו בעברית אמיו

אמיו ישראל או mu israel או אמיו הוא משחק תפקידים רב משתתפים שנוצר בשנת 2000

אמיו ישראל קוסם לילית
אמיו ישראל עברית  |    :שפה
אמיו ישראל אפקט קוסם אמיו ישראל אפקט לילית אמיו ישראל אפקט אש אמיו ישראל אפקט אש שני הצטרפות אמיו ישראל

BATTLE PASS SEASON 14 IS OUT!

Every 4 month new season is coming,
Upgrade now for ELITE and get Ice Sets!

25/02/2024

GAME EVENTS

Weekly Events every Friday by our server staff- starting at 14:00 until 15:30!

26/08/2021

UNIQUE CASTLE SIEGE

Fight against all server guilds, every Saturday [21:00] at Loren Valley

26/08/2021

UNIQUE MU OFFICIAL DISCORD

Join our discord server to meet new players and get a chance of winning WEEKLY GIVEAWAYS!

26/08/2021
Enter Guild Name:
Go

Guild Name: Power
Guild Master: DeadLock
Guild Castle Siege Win: 0
Guild Number players: 6
Alliance Guilds:69813427, 72431896, Army, Infinity, Power


Name Job Level Class Strength Agility Energy Vitality
DeadLock דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Master מנהל גילדה אמיו ישראל 13(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Exception דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 198(-100) DSM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Freesbe דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 1(-100) DM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
GuniqeY1 דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 363(-100) GM 30282 32000 32000 4774 מנותק אמיו ישראל
Havita דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 360(-100) GM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Lokus דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 309(-100) SM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל