אמיו ישראל: mu israel משחק muonline או בשמו בעברית אמיו

אמיו ישראל או mu israel או אמיו הוא משחק תפקידים רב משתתפים שנוצר בשנת 2000

אמיו ישראל קוסם לילית
אמיו ישראל עברית  |    :שפה
אמיו ישראל אפקט קוסם אמיו ישראל אפקט לילית אמיו ישראל אפקט אש אמיו ישראל אפקט אש שני הצטרפות אמיו ישראל

BATTLE PASS SEASON 14 IS OUT!

Every 4 month new season is coming,
Upgrade now for ELITE and get Ice Sets!

25/02/2024

GAME EVENTS

Weekly Events every Friday by our server staff- starting at 14:00 until 15:30!

26/08/2021

UNIQUE CASTLE SIEGE

Fight against all server guilds, every Saturday [21:00] at Loren Valley

26/08/2021

UNIQUE MU OFFICIAL DISCORD

Join our discord server to meet new players and get a chance of winning WEEKLY GIVEAWAYS!

26/08/2021
Enter Guild Name:
Go

Guild Name: Scouts
Guild Master: Sugarmama
Guild Castle Siege Win: 0
Guild Number players: 24
Alliance Guilds:N/A


Name Job Level Class Strength Agility Energy Vitality
Sugarmama דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Master מנהל גילדה אמיו ישראל 400(-100) HE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Max דגל ישראל קטן אמיו ישראל Assistant Master עוזר מנהל גילדה אמיו ישראל 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
SKRT דגל ישראל קטן אמיו ישראל Battle Master מנהל קרבות אמיו ישראל 400(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
BK דגל ישראל קטן אמיו ישראל Battle Master מנהל קרבות אמיו ישראל 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Champion דגל ישראל קטן אמיו ישראל Battle Master מנהל קרבות אמיו ישראל 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Contact דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Cupra דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 295(-100) GM 25 822 1280 25 מנותק אמיו ישראל
Forza דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
FuckYou דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Hardcore דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 253(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Infinity דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 16528 17800 2803 25 מנותק אמיו ישראל
Marvel דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) DM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
SKRTT דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Sky דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) HE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Skydome דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Smith דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
STARDEATH דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
MU דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Northern דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
One דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) DM 32000 32000 32000 25000 מנותק אמיו ישראל
Sugarmami דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) HE 32000 32000 32000 31000 מנותק אמיו ישראל
UniqueMg דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) DM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
WildCard דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Barbie דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) DSM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל