אמיו ישראל: mu israel משחק muonline או בשמו בעברית אמיו

אמיו ישראל או mu israel או אמיו הוא משחק תפקידים רב משתתפים שנוצר בשנת 2000

אמיו ישראל קוסם לילית
אמיו ישראל עברית  |    :שפה
אמיו ישראל אפקט קוסם אמיו ישראל אפקט לילית אמיו ישראל אפקט אש אמיו ישראל אפקט אש שני הצטרפות אמיו ישראל

BATTLE PASS SEASON 14 IS OUT!

Every 4 month new season is coming,
Upgrade now for ELITE and get Ice Sets!

25/02/2024

GAME EVENTS

Weekly Events every Friday by our server staff- starting at 14:00 until 15:30!

26/08/2021

UNIQUE CASTLE SIEGE

Fight against all server guilds, every Thursday [20:00] at Loren Valley

26/08/2021

UNIQUE MU OFFICIAL DISCORD

Join our discord server to meet new players and get a chance of winning WEEKLY GIVEAWAYS!

26/08/2021
Enter Guild Name:
Go

Guild Name: Unique
Guild Master: Syntrax
Guild Castle Siege Win: 0
Guild Number players: 13
Alliance Guilds:N/A


Name Job Level Class Strength Agility Energy Vitality
Syntrax דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Master מנהל גילדה אמיו ישראל 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
MrGreat דגל ישראל קטן אמיו ישראל Assistant Master עוזר מנהל גילדה אמיו ישראל 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
MrLord דגל ישראל קטן אמיו ישראל Battle Master מנהל קרבות אמיו ישראל 400(-100) LE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Knights דגל ישראל קטן אמיו ישראל Battle Master מנהל קרבות אמיו ישראל 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
MrBrave דגל ישראל קטן אמיו ישראל Battle Master מנהל קרבות אמיו ישראל 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Predatorz דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) BM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
RedArrow דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) HE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
Arrows דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 400(-100) HE 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל
BankP1ayer דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 50(-100) DK 428 420 410 25 מנותק אמיו ישראל
BankP5ayer דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 283(-100) BK 628 320 10 25 מנותק אמיו ישראל
BankP6ayer דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 50(-100) DK 328 20 10 25 מנותק אמיו ישראל
BankP9ayer דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 10(-100) DK 28 20 10 25 מנותק אמיו ישראל
DragonBall דגל ישראל קטן אמיו ישראל Guild Member 399(-100) DM 32000 32000 32000 32000 מנותק אמיו ישראל